Studium zdravotní přípravy zahrnuje:

  • - prevence dopravních nehod ze zdravotních příčin
  • - obecné zásady jednání při dopravních nehodách
  • - zásady první pomoci a poskytování první pomoci při jednotlivých poraněních
  • - stavy bezprostředně ohrožující život
  • - možnosti a způsoby použití jednotlivých zdravotních pomůcek, které jsou ve výbavě lékárničky vozidla