VÝUKA

Výuka teorie v naší autoškole Burian Zlín probíhá dle tzv. "Individuálního studijního plánu" (§18 zákona 247/2000 Sb.).

Každý žák dostane učebnice s výkladovým komentářem včetně všech testových otázek a cvičné testy na CD. Efektivnost výuky v naší autoškole je umocněna jedinečným výukovým setem AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!

učebnice

Teoretickou přípravu si žadatel osvojí samostatným studiem a povinnými konzultacemi v rozsahu 1 hodiny na 4 hodiny samostatné přípravy. V rámci konzultačních hodin probereme:

V jednom kurzu je max. 5 uchazečů.

Výuka teorie probíhá v odpoledních hodinách v dohodnutých termínech (celkem 12 hodin). Učebna, ve které výuka probíhá, se nachází ve Zlíně, Pekárenská 166 (mapa)

učebna

VÝCVIK

Instruktoři i výcviková vozidla jsou Vám k dispozici 7 dní v týdnu. Jízda trvá max. 2 vyučovací hodiny, tj. 90 minut za den. Celkový počet hodin jízd je 28 vyučovacích hodin. Na přání uchazeče je možno zahájit i ukončit jízdu třeba v místě bydliště.

Výcvik je rozdělen do tří etap podle hustoty provozu:

1. První 2 jízdy se konají na izolovaném autocvičišti.
2. Jízdy v malém provozu.
3. Jízdy ve středním a velkém provozu.

Poslední neméně důležitou částí je praktická údržba.

učebna

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Jejich zdárné složení je podmínkou pro získání řidičského oprávnění.

Zkouška se skládá z těchto částí:
Přezkoušení z pravidel silničního provozu (test, délka trvání 30 min.) Přezkoušení z ovládání a údržby vozidla (ústně nebo prakticky u vozidla) Praktická jízda (délka trvání 20 - 40 min.)