Studium teorie řízení a zásad bezpečné jízdy zahrnuje:

 • - činitelé ovlivňující bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
 • - vliv alkoholu, drog, léčiv, stavu mysli a únavy na chování řidiče
 • - právní úpravy doby jízdy a doby odpočinku
 • - problematika vzájemných vztahů jednotlivých účastníků provozu na pozemních komunikacích (dopravní etika)
 • - specifická rizika plynoucí z nedostatku zkušeností ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích a nejzranitelnějších kategorií uživatelů pozemních komunikací, jako jsou děti, chodci, cyklisté a osoby těžce zdravotně postižené a specifická rizika plynoucí z reakcí tělesně postižených řidičů, kteří řídí vozidla konstrukčně přizpůsobená jejich postižení
 • - vliv technického stavu vozidla na bezpečnost jízdy
 • - pravidla týkající se používání vozidel s ohledem na životní prostředí
 • - základní fyzikální podmínky jízdy vozidla
 • - základní postupy řidičských dovedností při rozjetí vozidla, řazení rychlostních stupňů, používání brzd, zastavování a couvání
 • - nejdůležitější zásady týkající se sledování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly, přilnavosti pneumatik a brzdné dráhy v závislosti na adhezních podmínkách
 • - jízda s přívěsem, vlečení.vozidel
 • - uložení a přeprava nákladu
 • - rizikové faktory jízdy automobilu v různých situacích, za různých povětrnostních a klimatických podmínek, vliv změny počasí, denní a noční doby
 • - charakteristiky různých typů komunikací a řešení krizových situací
 • - doby vnímání, posuzování, rozhodování a reakce, zásady předvídavosti, rozpoznání a řešení kritických situací
 • - rozbor příčin dopravních nehod
 • - zařízení pro bezpečnost vozidel, zejména používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů, faktory aktivní a pasivní bezpečnosti vztahující se k vozidlu a přepravovaným osobám
 • - jízda s vozidlem vybaveným elektronickými řídicími systémy k ovládání vozidla
 • - seznámení s integrovaným záchranným systémem
 • - seznámení se zásadami potřebnými pro čtení v silniční mapě