Studium předpisů o provozu na pozemních komunikacích zahrnuje:

  • - předpisy o provozu na pozemních komunikacích
  • - řešení dopravních situací
  • - předpisy související s provozem na pozemních komunikacích, v rozsahu nezbytném pro příslušnou skupinu, nebo podskupinu řidičského oprávnění
  • - předpisy o řidičských oprávněních a řidičských průkazech
  • - předpisy o dokladech potřebných, při provozu vozidla podle příslušné skupiny, nebo podskupiny řidičského oprávnění
  • - občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost řidiče, rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel