Studium ovládání a údržby vozidla zahrnuje:

  • - všeobecný popis a sestavu vozidla příslušné kategorie
  • - popis základních soustav vozidla, jejich charakteristiku, účel, činnost a základní údržbu, zásady jejich správného používání
  • - ovládací ústrojí vozidla, ovladačů a sdělovačů, jejich umístění a označení
  • - základní provozní údaje vozidla
  • - zásady preventivní údržby vozidla a její význam pro bezpečnost a hospodárnostprovozu a ochranu životního prostředí
  • - postup při provádění základní údržby a jednoduchých oprav vozidla
  • - nejrozšířenější závady a poruchy vyskytující se na vozidle a základní postupy při jejich zjišťování