JE TO JEDNODUCHÉ:

Stáhnout si:

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
Žádost o řidičské oprávnění
(je nutné ji vytisknout oboustranně) nebo zajít pro formulář osobně do autoškoly Burian.

Poté si dojít k lékaři pro potvrzení na oba formuláře (praktický, obvodní, závodní, nebo ošetřující lékař). Potvrzení nesmí být starší 3 měsíců.

Na zahájení výcviku si přineste výše uvedené potvrzené dokumenty, psací potřeby a poznámkový blok.

Přihlásit se můžete kdykoli. Vzhledem k individuálnímu přístupu k žákům, jejich času a potřebám prosím o případné dohodnutí schůzky po telefonu +420 777 167 555 (v prostorách učebny autoškoly Burian Zlín, popř. kde je vám libo).

Délka výcviku je závislá na Vaší docházce. Nejkratší možná doba je cca 20 dní v případě, že budete navštěvovat autoškolu každý den. Průměrná délka výcviku je cca 1- 2 měsíce.

Žadatel musí ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhnout věku předepsaného pro udělení řidičského oprávnění příslušné skupiny ( skupina B - 18 let ), přičemž od zahájení výuky a výcviku k jejich ukončení nesmí uplynout doba delší než 18 měsíců.